Ο καιρός στο Δήμο

*

Αίθριος

1 °C

Monday, 18 Φεβρουάριος 2019

Πρόσκληση Ειδικής και Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ξηρομέρου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Αστακός, 14/02/2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                                                  Αριθ. Πρωτ.: 75
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                                   Προς
ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ                                                                                  Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
                                                                                                                (Ως Πίνακα Αποδεκτών)

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση στις δεκατρείς (18η) του μήνα Φεβρουάριου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου (Δημοτικό Κατάστημα), σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 3463/2006 σε συνάρτηση με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στο κάτωθι θέμα:

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2019.


2. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών – Υπηρεσιών Ν. 4412/2016 έτους 2019.


3. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Προμηθειών – Υπηρεσιών Ν. 4412/2016 έτους 2019.

4. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών Ν. 4412/2016 έτους 2019.


5. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Ν. 4412/2016 έτους 2019.


6. Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών Έργων της περ. α της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 έτους 2019.


7. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Έργων, η δαπάνη των οποίων ανέρχεται μέχρι του ύψους των 5.869,41 € χωρίς Φ.Π.Α. (7.158,70 € με Φ.Π.Α.) έτους 2019.


8. Διαπίστωση αδυναμίας Εκτέλεσης των Υπηρεσιών του άρθρου 61 παρ. 1 και 2 του Ν. 3979/2011 για το έτος 2019.


9. Καθορισμός ζωνών αντικειμενικών αξιών των χώρων ευθύνης για το έτος 2019.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΓΑΛΟΥΝΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά Μέλη
1. Λιβάνης Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
2. Γαλάνης Κωνσταντίνος, Δημότης – Μέλος Δ.Κ. Αστακού (πλειοψηφίας),
3. Καρναβά Ευσταθία, Δημότισσα (πλειοψηφίας),
4. Καρφής Θωμάς, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
5. Σούλας Βασίλειος, Δημότης (μειοψηφίας),
6. Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος, Ανθ/στης Λιμενικού Σώματος

Αναπληρωματικά Μέλη
1. Τσάρκος Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
2. Τσάρκος Παναγιώτης, Δημότης (πλειοψηφίας),
3. Καρανίκα Μαρία, Δημότισσα (πλειοψηφίας),
4. Γεωργαλή Μαρία, Δημότισσα (μειοψηφίας),
5. Ταμπάκης Ηλίας, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
6. Αναπληρωτής του Εκάστοτε Λιμενάρχη

 

****************************************************************************************************************************************************

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          Αστακός, 14/02/2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 76
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                          Προς
ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ                                                                         Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
                                                                                                       (Ως Πίνακα Αποδεκτών)

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Καλεί σε Ειδική Συνεδρίαση στις δεκατρείς (18η) του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Λιμενικού Ταμείου (Δημοτικό Κατάστημα), σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 3463/2006 σε συνάρτηση με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για λήψη Απόφασης στο κάτωθι θέμα:

1. ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά Μέλη
1. Λιβάνης Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
2. Γαλάνης Κωνσταντίνος, Δημότης – Μέλος Δ.Κ. Αστακού (πλειοψηφίας),
3. Καρναβά Ευσταθία, Δημότισσα (πλειοψηφίας),
4. Καρφής Θωμάς, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
5. Σούλας Βασίλειος, Δημότης (μειοψηφίας),
6. Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος, Ανθ/στης Λιμενικού Σώματος

Αναπληρωματικά Μέλη
1. Τσάρκος Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
2. Τσάρκος Παναγιώτης, Δημότης (πλειοψηφίας),
3. Καρανίκα Μαρία, Δημότισσα (πλειοψηφίας),
4. Γεωργαλή Μαρία, Δημότισσα (μειοψηφίας),
5. Ταμπάκης Ηλίας, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
6. Αναπληρωτής του Εκάστοτε Λιμενάρχη

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 46 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δήμος Ξηρομέρου Copyright © 2019 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Refer Web Agency