Ληξιαρχική Πράξη (γέννησης, γάμου, θανάτου)

Εμφανίσεις: 1187

Για έκδοση Ληξιαρχικής Πράξης (γέννησης, γάμου, θανάτου)  απαιτείται :

  1.  Αίτηση του ενδιαφερομένου.
  2.  Αστυνομική ταυτότητα

Η ληξιαρχική πράξη γέννησης, χορηγείται απο το ληξιαρχείο του τόπου γέννησης.

Η ληξιαρχική πράξη γάμου, χορηγείται απο το ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του γάμου.

Η ληξιαρχική πράξη θανάτου, χορηγείται απο το ληξιαρχείο στο οποίο έχει δηλωθεί ο θάνατος, δηλαδή ή στον τόπο θανάτου ή στον τόπο ταφής.

Αποστολή Αίτησης Ηλεκτρονικά