Αλλαγή διεύθυνσης για εκλογικούς καταλόγους

Εμφανίσεις: 2024

Για αλλαγή διεύθυνσης για εκλογικούς καταλόγους χρειάζεται μόνο:

  1. Αίτηση ενδιαφερομένου

Αποστολή Αίτησης Ηλεκτρονικά