Χορήγηση Πιστοποιητικoύ Γέννησης και Εντοπιότητας

Εμφανίσεις: 977

Για έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης και Εντοπιότητας απαιτείται μόνο:

  1. αίτηση του ενδιαφερομένου

Αποστολή Αίτησης Ηλεκτρονικά