Unable to get weather data from wunderground.com

this key is not valid due to exceeding rate plan

Saturday, 23 Μάρτιος 2019

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Από το πρακτικό της με αριθ. 4  /2014 Τακτικής Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ‘Σχολική Επιτροπή Σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης’.

Αριθμός Αποφάσεως :  10 / 2014

                                                                                                  ΠΕΡΙΛΗΨΗ

                                                              ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Σήμερα, την Πρώτη (1η) Οκτωβρίου του Έτους 2014 και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ξηρομέρου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ.  Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  ύστερα από την 12/26-09-2014 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010,  για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο Επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω Επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.ΤΣΑΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
2.ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ ΟΥΔΕΙΣ
3.ΚΑΡΦΗΣ ΘΩΜΑΣ  
4.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
5. ΠΑΛΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ  
6.ΖΑΓΚΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
7.ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο κ. Καραγεώργα Βιργινία

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής:

Το  Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου όρισε, σύμφωνα με την απόφαση 82/2014, ορίζει τους κάτωθι ως μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σχολείων Δήμου Ξηρομέρου:

 1. ΤΣΑΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
 2. ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
 3. ΚΑΡΦΗΣ ΘΩΜΑΣ, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
 4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),
 5. ΠΑΛΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (Διευθύντρια Σχολικής Μονάδας)
 6. ΖΑΓΚΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Διευθυντής Σχολικής Μονάδας),

             7.ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

               (εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων,που υποδείχθηκε από αυτήν).  

Αναπληρωματικά Μέλη

1. Κυριάκος Κωνσταντίνος , Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),

2. Σόμπολος Απόστολος, Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),

3. Ταμπάκης Ηλίας , Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),

4. Κολοβός Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος (μειοψηφίας),

5. Παπαναστάσης Αλέξανδρος (Διευθυντής σχολικής μονάδας)

6. Σκανδάλου Αικατερίνη (Διευθυντής σχολικής μονάδας)

7. Ξινού Αναστασία(εκπρόσωπος Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων, που υποδείχτηκε από αυτήν) 

Σας καλώ να προβούμε στη συγκρότηση σε σώμα του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ συγκροτείται σε σώμα, όπως αυτό ορίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου  Ξηρομέρου (αρ. αποφ.82/2014), ως εξής:

Πρόεδρος:ΤΣΑΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αντιπρόεδρος:  ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

Μέλη:

 • ΚΑΡΦΗΣ ΘΩΜΑΣ
 • ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • ΠΑΛΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • ΖΑΓΚΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 • ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

με τους αναπληρωτές τους, όπως ακριβώς ορίζονται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

                Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10/2014

             Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως ακολούθως.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

2.ΚΑΡΦΗΣ ΘΩΜΑΣ                                                             ΤΣΑΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

3.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4.ΠΑΛΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

5.ΖΑΓΚΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

6.ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 54 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δήμος Ξηρομέρου Copyright © 2019 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Refer Web Agency