Unable to get weather data from wunderground.com

this key is not valid due to exceeding rate plan

Saturday, 23 Μάρτιος 2019

Αποδοχή ποσού

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

         

Από το πρακτικό της με αριθ.  4/2014 Τακτικής Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ».

Αριθμός Αποφάσεως:   8 /2014

 

                                                                                                ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

                                                                                             Αποδοχή Ποσού 18.628,80€

Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου Ξηρομέρου, σήμερα την Πρώτη (01ητου μήνα Οκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη   και ώρα  13:30 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξηρομέρου »  μετά την  αριθ. 12 /26-09-2014 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) Μελών ευρέθησαν παρόντα επά (7) Μέλη , ήτοι:

       Παρόντες                              Απόντες

  1. Τσάρκος Βασίλειος  (Πρόεδρος)                              

                                                                                                    ΟΥΔΕΙΣ

  1. Κακούρης Ηλίας                                                           
  1. Καρφής Θωμάς                                                                                                   

     

  1. Τριανταφυλλάκης Ιωάννης                                                    
  1. Παλουμπά Γεωργία

      6 .Μάντζαρης Ελευθέριος

                                                             

7.Ζαγκότας Βασίλειος                                                                      

                               

    

           

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και  εισηγούμενος  το 2ο Θέμα  της ημερήσιας Διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με την 80/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου, και την Επικύρωση της  Απόφασης  από την  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Αρ.Πρωτ.124118/5036 ψηφίστηκε πίστωση συνολικού ποσού 32.628,80€ ,εκ των οποίων το ποσό  18.628,80€ κατανέμεται στη Σχολική Επιτροπή Σχολείων Α/βάθμιας Εκπ/σης Δήμου Ξηρομέρου για λειτουργικές δαπάνες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποδέχεται το ποσό των 18.628,80€ για Λειτουργικές Δαπάνες.

Έπειτα από τα ανωτέρω Ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε  την εισήγηση  του   Προέδρου, μελέτησε τις σχετικές  διατάξεις  και έπειτα  από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει  ομόφωνα

Αποδέχεται το ποσό των 18.628,80€ για Λειτουργικές Δαπάνες των Σχολικών Μονάδων της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8 /2014

Για το ανωτέρω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω

   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ.Σ.                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                      ΤΑ ΜΕΛΗ

   (α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν       υ π ό γ ρ α φ ε ς)                          

ΤΣΑΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                           Καραγεώργα Βιργινία

                                                                                                              1. Κακούρης Ηλίας

                                                                                                                                                       2.Καρφής Θωμάς

                                                                                                                                                       3. Τριανταφυλλάκης Ιωάννης

                                                                                                                                                       4.Παλουμπά Γεωργία

                                                                                                                                                       5. Ζαγκότας Βασίλειος

                                                                                                                                                       6. Μάντζαρης Ελευθέριος

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Αστακός 03-10-2014

                Ο    Πρόεδρος  Δ.Σ.                                                           

 

                 ΤΣΑΡΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                         

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 10 επισκέπτες και κανένα μέλος

Δήμος Ξηρομέρου Copyright © 2019 - Κατασκευή Ιστοσελίδων Refer Web Agency